Afrikanska dvärggetter

Afrikanska dvärggetter
Dvärgget

Inlagd den 19 maj, 2018 av

Address:
not specified
Zip / City:
not specified
State:
not specified
Bedrooms:
not specified
Bathrooms:
not specified
Square Feet:
not specified

Beskrivning

Mankhöjd: max 45 cm
Livslängd: 10-15 år
Antal ungar: 1-2
Föda: Buskar/sly, gräs
Dräktighetstid: 5 månader

Den Afrikanska dvärggeten kommer ursprungligen från Norra Afrika. Idag finns den i hela världen men lever även fritt i Afrika och Asien.  Där har getter hjälpt människor att överleva i många år.
Getter är smarta, roliga, lekfulla, nyfikna och sociala djur. De är väldigt duktiga på att hoppa och klättra. I det vilda lever getter ofta i bergstrakter. Där har de stor nytta av sin klättertalang.

Både bocken och geten har horn och de växer hela livet. Bocken har större horn än geten.
Getterna är dräktiga i ca 5 månader (150 dagar) och de får oftast en till två killingar. Våra getter bor ute året runt och trivs bra med det. De har fri tillgång på hö, mineraler och saltsten.

Den Afrikanska geten har snabbt blivit väldigt populär i Sverige. Främst i klapphagar i djurparker. De är väldigt snälla och tåliga.
I Afrika har man getterna som boskap, de vandrar fritt och får hitta sin egen mat. Man använder sedan både köttet och mjölken.
I Sverige används de främst för mjölkproduktion. Markägare använder gärna getter som ”landskapsvårdare” för att behålla öppna landskap. De är nämligen väldigt duktiga på att röja i vildvuxen buskmark.